Autorijschool Sprong

Privacy

Privacy

Onderstaande tekst is van toepassing op deze website. Door de webpagina’s te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben met als doel met jou te corresponderen, een aanmelding te plaatsen en verwerken dan wel informatie-aanvraag te verwezenlijken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons contactformulier of per e-mail aan ons verstrekt:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Categorie aanvraag opleiding
  • Antwoord op je gestelde vraag

Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ben je 16 jaar of jonger? Dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik maken van onze website.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door onze rijschool. Je hebt daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: aart@autorijschoolsprong.nl

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Autorijschool Sprong aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

Het auteursrecht op deze website berust bij Autorijschool Sprong . Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Autorijschool Sprong.